Haqqımızda

Publisist.az | Bədii və ictimai portal

İnformasiya vasitəlisə mübarizənin mümkün olduğu cəmiyyətdə publisitik üslub həyata yeni istiqamət verməyin lap başlanğıcıdır. Publisistika ictimai düşüncənin plüralizmi, o cümlədən həyatın kəskin problemləri ətrafında ortaya çıxan bir ifadə vasitəsi olaraq mühüm siyasi və ideoloji rol oynayır. Publisist.az saytı müəllifin subyektiv təxəyyülü fonunda cəmiyyətin aktual problemlərinə toxunmağı və tarixi yaradıcılıq nümunələrini qoruyub saxlamağı özünə məqsəd seçmişdir.